zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-147/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Tolmaier Kontakt: Kušej Veronika

Postani boter/botra branja

dodatna izobrazba k osnovnem tečaju

Dodatna izobrazba za vse, ki bi radi postali botri branja v slovenščini:

Osnovno znanje, kako deliti navdušenje nad knjigami
drugim, ste pridobili že v prvem osnovnem tečaju.
Tukaj boste pridobljeno znanje nadgradili tudi v slovenščini. Dobili boste nekaj nasvetov, katere slovenske knjige so primerne za otroke in katere za starejše.
Pravtako se boste osnovno naučili, kako beremo, da
ni monotono, da poslušalci z navdušenjem sledijo
branju in kako pravilno izgovarjamo v slovenščini.

Stroške prevzame KBV - Katoliška prosveta Koroška

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-147/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Tolmaier Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 15 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu