zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-150/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Christian Urak Kontakt: Kušej Veronika

Naravoslovni teden v slovenščini Naturwissenschaftliche Ferienwoche in slowenischer Sprache

V sproščenem in dopustniškem vzdušju do znanja

V tem tednu bodo strokovnjaki za biologijo, fiziko, matematiko, astronomijo, klimo ... posredovali lepoto narave in otroke naucili,
kako je treba naravo ceniti.
Spoznali bodo lokalne lepote in globalne značilnosti narave.
Preko poskusov, didaktičnih iger, prikazov, obiska v gozdu bodo
lažje razumeli kompleksne procese ter medsebojno povezanost
dejavnikov v naravi.
Veliko časa bo namenjeno družabnim igram, športnim in kulturnim aktivnostim.

Ker je naravoslovni teden v slovenščini, je pogoj, da otroci in
mladinci lahko sledijo vsebinam v slovenščini.

Za otroke in mladino
od 11. do 15. leta starosti


In einer entspannten Ferienatmosphäre zum Wissen

Wie sind die naturwissenschaftlichen Fächer mit sich verbunden?
Was sehen wir, was umgibt uns? In dieser Woche werden die Kinder mit Hilfe der Experten für Biologie, Physik, Mathematik, Klima, Astronomie ... lernen, die Natur zu schätzen.
Durch Experimente, didaktische Spiele, Waldbesuche, werden sie die komplexen Prozesse und die Vernetzungen in der
Natur besser verstehen lernen.
Es wird auch viel Zeit für Gesellschaftsspiele, Sport und kulturelle
Aktivitäten geben.
Da die Wissenschaftswoche in slowenischer Sprache stattfindet, ist es wichtig, dass die Kinder den Inhalten in slowenischer Sprache folgen können.

Für Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren


Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-150/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Christian Urak Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek za tečaj in bivanje€ 270,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 54,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 43,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 40,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu