zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-012/2023 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Hanzi Filipič, mag. Špela Filipič Kontakt: Kopeinig Jože

Priprava na zakon

Ljubiti je vasih sprehod po pomladanski naravi, pod žareim soncem ali ob siju polne lune. Dostikrat pa pomeni ljubiti tudi zavesten korak skozi sivine in temine življenja.

Prava ljubezen se izkaže šele v zvestobi, ki si jo zaljubljenca obljubita za zdravje in bolezen, za nepreklicni as od jutranje zore do veernega sija.

Zvesta ljubezen je ve ko romantika!

Ljubezen je zavestna odloitev, ki mora zoreti v dobri vsestranski pripravi.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-012/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Hanzi Filipič, mag. Špela Filipič Kontakt: Kopeinig Jože

za kosilo€ 14,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 8

zur ÜbersichtK pregledu