zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-195/2022 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: Mag. Klaus Einspieler Kontakt: Sturm Daniel

Osnove Bogoslužja

Štiridelni liturgični tečaj (s prenosom preko Zoom-a)

Teme in termini

1. torek, 8. novembra, 20.00
Kaj je bogoslužje?

2. torek, 15. novembra, 20.00
Bogoslužno leto

3. torek, 22. novembra, 20.00
Besedila, obredi in pravila
ob primeru svete maše

4. torek, 29. novembra, 20.00
Simbolika cerkvenega poslopja

Tega tečaja se lahko udeležite tudi po Zoomu; povezava:
https://us06web.zoom.us/j/89825757957?pwd=Tk5RaWNKVzJLVVdVY21sMmRkbUFodz09
Meeting-ID: 898 2575 7957. Code: 979856.


O tečaju

Bogoslužje združuje dvajset stoletij kulturne zgodovine krščanstva. To bogastvo se nam včasih ne odpira takoj na prvi pogled. Liturgični tečaj želi biti uvod v osnove bogoslužja.
Kdor razume, kaj praznujemo, se namreč lažje dejavno udeležuje svetih opravil.

Vabljeni so vsi, ki hočejo vedeti več o bogoslužju, obredih in svetih znamenjih, posebno pa nosilci in nosilke bogoslužnega življenja v župnijah: bralci, pevci, zakristani itd.
Odslej bo ta tečaj del vseh liturgičnih izobrazb, ki so povezane s pooblastitvijo škofa. Vsebine:

Prvi del: Kaj je bogoslužje?
Posebnost krš?anskega bogoslužja;
svetopisemsko ozadje; liturgične službe;
bogoslužno petje; bogoslužne oblike.

Drugi del: Bogoslužno leto
Cerkveno leto in prazniki; liturgične barve;
hišna cerkev.

Tretji del: Besedila, obredi in pravila ob primeru svete maše
Bogoslužje kot čas srečanja Boga s človekom;
sveta znamenja in simboli ob primeru evharističnega dela svete maše.

Četrti del: Simbolika cerkvenega poslopja
Cerkvena skupnost in cerkveno poslopje;
pomebni kraji dogajanja v bogoslužnem prostoru;
liturgično orodje in liturgične obleke.


Udeležba
Udeležba je brezplačna; to velja tudi za gradivo.
Tečaja se lahko udeležite brez prijave.
Prosim, da upoštevate aktualna pravila v povezavi s pandemijo koronavirusa.

Smisleno je, da se udeležite vseh večerov, lahko pa obiščete tudi samo posamezna predavanja.
Kdor se želi udeležiti drugih liturgičnih izobrazb v krški škofiji, naj bi obiskal vse štiri dele tečaja.

Predavatelj
mag. Klaus Einspieler, referent za Sveto pismo in liturgijo
klaus.einspieler@kath-kirche-kaernten.at; 0676 8772 2122


Prireditelji
Referat za Sveto pismo in liturgijo
Dom prosvete v Tinjah
Dekanje Pliberk - Bleiburg, Dobrla vas - Eberndorf,
Tinje - Tainach, Velikovec - Völkermarkt

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-195/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mag. Klaus Einspieler Kontakt: Sturm Daniel

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu