zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-196/2022 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Kulturno potovanje Sodalitete v Ljubljano

Ogled Plečnikovih del v Ljubljani, spremlja žpk. Anton Berčan, Ribnica.

Somaševanje v stolnici za pokojne škofe dr. Gregorija Rožmana, dr. Alojza Šuštarja, msgr. Alojza Urana.

Kosilo v semenišču.

Domovgrede: večernice na Brezjah.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-196/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 40 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu