zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-216/2022 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Adventni Svetopisesmki pogovor

»Katera svetopisemska beseda mi je postala vodilo za moje življenje?«

Kolikokrat beremo ali se nam oznanja Božja beseda, ki nas ne nagovori vedno enako.
Mariskdaj jo tudi preslišimo ali je nočemo slišati.
Včasih pa nas kaka Božja beseda tako nagovori, da nam postane vodilo in smernica za življenje.
Božja beseda je včasih kakor me, ki razdvaja misli, včasih pa tudi balzam za utrujene duše, vedno pa je izraz Božje ljubeče skrbi za nas. Pri pogovorih bo lahko vsak/a bogatil/a lastne izkušnje skupaj z drugimi.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-216/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu