zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-217/2022 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Adventni Svetopisemski pogovor

Molitev pomeni najprej poslušati

Najbolj hvaležni smo ljudem, ki nas poslušajo. Njim lažje zaupamo svoje misli, dvome in tegobe.
Po sproščenem in zaupnem pogovoru nam je dostikrat zelo prijetno pri srcu.
Bog nas rad posluša. Seveda pa je vprašanje, ali ga mi poslušamo, ali mu mi dovolimo, da izgovori tudi naslednjo ali končno besedo.
Sveto pismo nam daje zelo uvidevne in prepričljive napotke za pozorno poslušanje in bolj zavestno življenje.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-217/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu