zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-219/2022 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt Kontakt: Kopeinig Jože

Priložnost za duhovne pogovore

Eno ime za božjo ljubezen je usmiljenje

Priložnost za duhovne pogovore in za sv. spoved v adventnem času

»Eno ime za božjo ljubezen je usmiljenje«

Bog nam radodarno deli svoje darove, tudi svoje usmiljenje.
Tako hvaležni jih naj tudi mi radi sprejemamo!

Priložnost je ponujena v tinjski kapeli.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-219/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu