zur ReservierungK prijavi

Tagung / Zborovanje Kursnummer / Številka: E-005/2023 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: Helena Jaklitsch, Ivo Jevnikar, dr. Andrej Marko Poznič Kontakt: Kopeinig Jože

Novoletno srečanje - Hibridna prireditev

SLOVENKE IN SLOVENCI SREDI SVETA IN PO SVETU

Drage rojakinje, dragi rojaki!
Ko sem pred leti vodil skupino na Atos, se mi je vtisnil v nepozaben spomin naslednji dogodek:
Po ozki stezi smo dospeli do eremitaže, kjer je v zaželeni samoti v tesni skalnati votlini živel eremit – mož, ki se je prav gotovo odpovedal marsikateri udobnosti in preživljal svoje dni sredi narave v premišljevanju in ešenju Boga.
Ko pa je eremit zvedel, da smo mi katoliani in je med njimi tudi duhovnik, je zael besneti, preklinjati satana v Rimu in ves zahod, da smo obstrmeli ob takem izbruhu emocionalnega sovraštva.
Ko smo uro pozneje to povedali drugemu menihu, ki nam je razlagal duhovno in kulturno bogastvo svojega samostana in je nas zahodnjake tudi zelo prisrno sprejel, nam je glede eremita s salomonsko modrostjo odgovoril: »Veste, Atos je
v svetu in svet je na Atosu.«
V tem vidim zgovorno prispodobo za vsak narod.
Kakor lani vsakega naroda smo tudi Slovenci po sili vojnih, gospodarskih, pregnanstvenih in ideoloških razlogov raztreseni po svetu. etudi živimo na isti zemeljski obli, živi vendar vsak v svojem svetu, v svoji okolišini, v svoji zgodovinski
in družbeni dobi, ki jo spet po svoje doživlja, živi in tudi
dotrpi.
Doživljamo prav tako kakor drugi svojo zgodovinsko uveljavitev, se veselimo svojih napredkov in smo ponosni na izstopajoe vrhunske dosežke na vseh kulturnih in drugih podrojih.
Ob trezni presoji naše zgodovine in iskreni refleksiji pa moramo priznati, da nismo boljši ali slabši od drugih narodov in da doživljamo svojo narodno in duhovno bitnost prav tako v porodnih krih „nove zemlje in novega sveta.” (A. Rebula).
Jože Kopeinig

v soboto, 7. januarja 2023

8.30 Prihod in namestitev
9.00 Jože Kopeinig: Pozdrav in uvod


9.15 dr. Helena Jaklitsch
Pogled iz držav po svetu


10.15 Ivo Jevnikar
publicist in kulturni delavec v Trstu
Zamejstva niso ne matica ne
zdomstvo, pa smo vendar en narod


11.15 dr. Andrej Marko Pozni
župnik v Ihanu
Pogled iz Republike Slovenije

12.30 Kosilo

15.00 MOJ DVOJNI JAZ
Film o škofijski sinodi 1972–73,
dijakinje in dijaki ZGZS v Celovcu

16.15 SLOVENSKA BESEDA,
OGLEDALO V NAŠI DUŠI
Okrogla miza s slovenskimi založbami
Fran, Mohorjeva, Pavlova hiša,
Wieser
Moderacija: Mateja Rihter


18.00 Veernice v kapeli
18.30 Veerja

20.00 KULTURNI VEER


v nedeljo, 8. januarja 2023

9.00 Predstavitev knjige
„VSE JE DAR – SPOMINI”
Upokojeni nadškof in metropolit
kardinal dr. Franc Rode v pogovoru
s teologom in filozofom dr. Edvardom Kovaem OFM in pogovor z udeleženkami in udeleženci Novoletnega sreanja

11.30 Predlogi za Novoletno sreanje 2024

12.00 SKLEPNA SV. MAŠA
Vodi: kardinal dr. Franc Rode

13.00 Kosilo

Organizacijske informacije:

Prispevek: € 30,--
za dijak/inj/e in študent/k/e
brezplano

Posamezni sklopi:
predavanja I, II € 15,--

Posamezni obroki:
zajtrk € 8,--
kosilo € 14,--
veerja € 11,--

Prireditelji:
• Katoliška akcija in Združenje katoliških izobražencev v Celovcu
• SODALITAS – Katoliški dom prosvete v Tinjah

Novoletnega sreanja se lahko udeležite tudi po spletu.
Dostop najdete na spletnih straneh organizatorjev.
Prosimo za prijave do najkasneje petka, 30. decembra 2022.


Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Tagung / Zborovanje Kursnummer / Številka: E-005/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Helena Jaklitsch, Ivo Jevnikar, dr. Andrej Marko Poznič Kontakt: Kopeinig Jože

za vse sklope€ 30,00 za posamezne sklope (I, II)€ 15,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu