zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-241/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Anica Wurm-Olip Kontakt: Kopeinig Jože

Predstavitev knjige - “Mein Leben begann an einem Ort des Todes”

Predstavitev knjige:
„Mein Leben begann an einem Ort des Todes /
Rojena na kraju smrti ... in preživela”


Pozdravne besede:
Jože Kopeinig

Glasbeni okvir:
Zlatina Riepl

Predstavitev knjige in branje iz knjige ge. Anice Wurm-Olip, „OBIRSKA KRONIKA”: Dr. Avgustin Brumnik

Knjižna polica pripravljena.

Po prireditvi druženje ob agapi.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-241/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Anica Wurm-Olip Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu