zur ReservierungK prijavi

Klausur / Klavzura Kursnummer / Številka: E-245/2022 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Kvatrni sestanek Sodalitete

Poslanstvo Sodalitete v zgodovini, danes in v prihodnjePogovor lanov Sodalitete s škofom dr. Jožetom Marketzem

Spored:
• ob 12.30 skupno kosilo
• nato pogovori
• in sklepna sv. maša
• prej tudi priložnost za sv. spoved

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Klausur / Klavzura Kursnummer / Številka: E-245/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu