Gemeinsames Singen - Skupno petje

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-256/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Veronika Kušej Kontakt: Kušej Veronika

Gemeinsames Singen - Skupno petje

„Das Singen macht das Herz frei“ oder „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder”, heißt es.
Und es ist was Wahres daran.
Ob leises oder lautes, einstimmiges, mehrstimmiges Singen oder nur Zuhören ist nicht wichtig.
Im Vordergrund sollen die Freude, Gemütlichkeit, Gespräche … sein.
Es werden Volkslieder in deutscher, slowenischer und in
anderen Sprachen gesungen. Sie können aber auch immer wieder ihre „Lieblingslieder“ einbringen.
Es wird gemeinsam gelernt, erlernt und gesungen!
Wir freuen uns auf eine lockere und gemütliche Runde!
Freude für alle Generationen!


„Kdor poje slabo ne misli“ ali kdo poje, dvakrat moli“ . Znanost
potrjuje, da ima petje terapevtsko moč, saj se med petjem
sprožajo endorfini, ki nas zdravijo, osrečujejo in delajo bolj ustvarjalne. Če pojemo v skupini večih ljudi, se ta vpliv poveča.
Želja naše ponudbe je, da ustvarimo kraj srečanja, ki povezuje,
izbriše meje v glavi in naj predvsem ustvari dobro vzdušje.
Skupaj bomo peli ljudske pesmi v slovenščini, nemščini in v drugih jezikih.
Vsak lahko k skupnemu petju prinese tudi svoje najljubše
pesmi. Poskušali se jih bomo naučiti in zapeti.
Veselje za vse generacije

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-256/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Veronika Kušej Kontakt: Kušej Veronika

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu