zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-266/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Matija Kampuš Kontakt: Kušej Veronika

Social media marketing

Za poznavalce socialnih omrežij

Platforme, kot so Facebook, Instagram, Twitter, Youtube idr., so fenomen, ki močno vpliva na naše družbeno
življenje. Sociana omrežja so postala množičen pojav in
odpirajo nove možnosti komunikacije za podjetja, društva, posameznike ...
Na tej intenzivni delavnici bodo spoznali udeleženci
in udeleženke tečaja, kaj vse je možno in česa tudi ni
možno komunicirati v družbenih medijih, kateri kanali
so posebej pomembni in kakšne so njihove osnovne
značilnosti.

Tečaj vodi: Matija Kampuš, poslovodja podjetja wuapaa,
die redaktion

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-266/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Matija Kampuš Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 30,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 15 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu