Italienisch für Anfänger 1 - Italijanččina za začetnike 1
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-258/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Italienisch für Anfänger 1 - Italijanččina za začetnike 1

Italiano principianti 1

Začeli bomo z abecedo, nato prešli v barve in števila. Ko bomo
to znali, se bomo odpravili v svet prezentacije in pogovorov.
Šli bomo v hotel in restavracijo, vadili bomo v učilnici dialoge, širili besedni zaklad: v hiši, na vrtu, na delu, na cesti, v gledališču, v šoli, v trgovini ...In diesem Kurs werden wir das ABC der italienischen Sprache
kennenlernen. Wir werden virtuell ein Hotel besuchen, auf Reisen gehen, ins Restaurant, ins Theater, in die Schule …
ITALIENISCH FÜR

MAG.A GAIA GALVANI KASSL

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-258/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 120,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu