Konverzacija v slovenskem jeziku
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-262/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

Konversationskurs am Abend

Pri učenju jezika je najpomembnejše, da si upate govoriti.
Tečaj konverzacije v majhnih skupinah z raznolikimi vajami
in aktualnimi besedili spodbuja, da tečajnikov in tečajnic ni strah
pisanja in govorjenja v slovenščini.


Das Wichtigste beim Sprachenlernen ist sprechen, sprechen,
sprechen!
Aktuelle Texte und verschiedene Übungen werden die Kursteilnehmer/innen ermutigen, keine Angst
mehr vor dem Reden und Schreiben in slowenischer Sprache zu
haben.

Kursleiterin/Tečaj vodi: Mateja Rihter


Weitere Termine, nadaljnji termini:
13., 20. okt., 3., 10.,
17., 24. nov., 1., 15., 22. dec. 2022

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-262/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 120,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 10 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu