zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-273/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Ana Grilc Kontakt: Kušej Veronika

Ein Burgenlandkroate, eine Kärntnerin und ein Wiener Rom kommen in eine Bar ...

Lesung junger Volksgruppenangehöriger

Hinter dem Titel steckt das literarische Trio Konstantin Milena Vlasich – ein Burgenlandkroate, Ana Grilc – Kärntner Slowenin und Samuel Mago – ein Wiener Rom.
Begleitet werden sie vom Musiker Nikolaj Efendi.
Die Jungautoren und die Jungautorin werden sie mit ihren kritischen, kurzweiligen und humoristischen Texten in die Welt der österreichischen Minderheiten entführen. Sie werden in ihren Muttersprachen und der Mehrheitssprache von mystischen Minderheitentraditionen sprechen, wie eine Welt ohne Minderheiten oder eine Siedlung ohne andere Volksgruppen schöner wäre … Sie wollen ein VolksgruppenFiasko?

„Gradišcanski Hrvat, koroška Slovenka in dunajski Rom se srečajo pri šanku ...«

Branje mladih pripadnikov avstrijskih narodnih skupnosti malo drugače.
Za naslovom se skriva literarni trio Konstantin Milena Vlašic –
gradišcanski Hrvat, Ana Grilc – koroška Slovenka in Samuel Mago –Dunajski Rom. Spremljal jih bo glasbenik Nikolaj Efendi. Mladi avtorji in mlada avtorica vas bodo s svojimi kritičnimi, zabavnimi in humornimi besedili popeljali v svet avstrijskih manjšin. V svojih maternih jezikih in jeziku večine bodo govorili o mističnih manjšinskih tradicijah, o tem, kako bi bil svet brez manjšin ali naselje brez drugih etničnih skupin lepši
... želite fiasko etnične skupine

Mitwirkende, sodelujoči:
Ana Grilc, Koroška Slovenka - Kärntner Slowenin
Konstantin Milena Vlasich, Gradiščanski Hrvat - Burgenlandkroate
Samule Mago, Dunajski Rom - Wiener Rom
Nikolaj Efendi, glasbenik - Musiker

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lesung / Branje Kursnummer / Številka: E-273/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ana Grilc Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 40 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu