zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-277/2022 Bereich / Kategorija: Gesund / Zdravo KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Ivan Ramšak Kontakt: Kušej Veronika

Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente

Die wichtigsten Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente für das tägliche Leben

Bei diesem Vortrag werden die wichtigsten fehlenden Elemente
im täglichen Leben besprochen, zuerst die biochemische Zusammensetzung, danach der therapeutische Einsatz, dazu die beten Bezugsadressen und Tipps.

Pri tem večeru boste več zvedeli o elementih, ki v vsakdanjem
življenju najpogosteje primanjkujejo. Osredotočili se bomo na
biokemično sestavo, nato na terapevtsko uporabo. Poleg tega
boste izvedeli naslove za dobavo in nasvete za njihovo uporabo.

DR. IVAN RAMŠAK
Arzt

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-277/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: dr. Ivan Ramšak Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 15

zur ÜbersichtK pregledu