zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-285/2022 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Lojze Wieser Kontakt: Kušej Veronika

Dobra hrana je poezija - Eine gute Speise ist poesie

Predstavitev knjig najboljših predstavitev knjige okusov / Buchpräsentation der besten Geschmäcker

Lojze Wieser, založnik in avtor, je za svoje kuharske knjige v zadnjih letih prejel najvišja svetovna odlikovanja.
Kuharske knjige niso le recepti,
temveč kultura, zgodovina, tradicija, poezija …

Lojze Wieser, Verleger und Autor, hat in den letzten Jahren für seine Kochbücher die höchsten Auszeichnungen der Welt erhalten.
Seine Kochbücher sind nicht nur
Rezepte, sondern Kultur, Geschichte, Tradition, Poesie ...


LOJZE WIESER
založnik/Verleger

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vortrag / Predavanje Kursnummer / Številka: E-285/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Lojze Wieser Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 10,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu