Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-057/2023 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: mmag. Daniel Sturm Kontakt: Sturm Daniel

Dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške

Ausbildungslehrgang zum/r Kleinkinderzieher/-in

Dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške usposablja za delo kot asistent/ka v otroškem vrtcu ali v jaslih ali kot varuška

Okvirni podatki:
* trajanje: pribl. 11 mesecev (430 ur vključno s prakso) o
* štirinajstdnevno; ob četrtkih in petkih od 17:00 do 20:30 in ob sobotah od 9:00 do 17:30
* stroški: Evro 1.600,-
*število udeleženk/cev: za izvedbo tečaja je potrebnih vsaj 10 udeleženk/cev
* zaključek: Diplomierte(r) Kleinkinderzieher/in

Pogoji za udeležbo:
* dopolnjeno 18. leto starosti
* zaključena poklicna izobrazba ali zaključek poklicnoizobraževalne srednje šole, splošno- ali poklicnoizobraževalne višje šole po zakonu o organizaciji šol
* uspešno zaključen in veljaven tečaj prve pomoi s posebnim poudarkom nujne prve pomoči pri otrocih
* znanje nemščine na nivoju B2
* sprejemni pogovor (termin: 23. januar 2023)

Izobraževalni tečaj poteka pretežno v slovenskem jeziku!

VSEBINE TEČAJA
* pravna in organizacijska vprašanja predšolskih izobraževalnih in vzgojnih ustanov
* otroštvo z antropološkega, pedagoškega, psihološkega in sociološkega vidika
* didaktika in metodika izobraževanja in vzgoje
* koncept predšolske vzgoje v teoriji in praksi
* specifična področja v elementarnih institucijah izobraževanja in vzgoje
* oblike kooperacije in komunikacije med otroki, starši in vzgojitelji/cami
* spoznavanje samega sebe in refleksija
* praksa v obsegu 160 ur

TEŽIŠČA IZOBRAŽEVALNEGA TEČAJA:
Udeleženke/ci naj
* spoznajo, da je izobraževanje celosten proces učenja in pospeševanja
* se naučijo ustvariti do otrok in njihovih svojcev razvoju koristen odnos
* se senzibilizirajo za to, kako povezati otroški svet z vzgojno prakso
* se usposobijo integrirati otroke z migracijskim ozadjem oz. otroke iz različnih življenjskih položajev
* se usposobijo za samostojno vzgojno delo in refleksijo le-tega
* se usposobijo za delo v timu

Za nadaljnje informacije: www.sodalitas.at
Kontakt: MMag. Daniel Sturm
Katoliški dom prosvete Sodalitas Proštijska pot / Propsteiweg 1, 9121 Tainach/Tinje
0676 8772 7213, sturm@sodalitas.at

Rok prijave: 18. januar 2023

Prijavnico za izobraeževalni tečaj dobite v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah - 04239/2642 ali sturm@sodalitas.at.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-057/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: mmag. Daniel Sturm Kontakt: Sturm Daniel

Prispevek za tečaj€ 1600,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 18 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu