zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-042/2023 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Dr. Arnold Mettnitzer, rektor Jože Kopeinig Kontakt: Sturm Daniel

Razstava/Ausstellung - Stanko Rapotec “svet-svit”

Odprtje razstave v Mali galeriji / Ausstellungseröffnung in der Kleinen Galerie

Velika razstava iz njegove zapušine

Stanko Rapotec je svetovno znan in priznan umetnik.

Zastopan je v vseh vejih svetovnih galerijah: v Londonu, v Madridu, v Ameriki, Avstraliji in tudi v Vatikanu.

Na Koroškem je zapustil pomemben opus svojih umetnin.

Razstava je odprta do petka, 5. maja 2023.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-042/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Dr. Arnold Mettnitzer, rektor Jože Kopeinig Kontakt: Sturm Daniel

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu