zur ReservierungK prijavi

Tagung / Zborovanje Kursnummer / Številka: E-026/2023 Bereich / Kategorija: Natur / Narava KursleiterIn / Vodja tečaja: dipl. inž. Franc Šivic, dr. Gorazd Trušnovec Kontakt: Kopeinig Jože

Dan čebelark in čebelarjev

Program

Dopoldne:

Gorazd Trušnovec:
»Moj nain ebelarjenja skozi leto«

Franc Šivic:
»Novosti iz apiterapije«


Popoldne:

Gorazd Trušnovec:
»Urbano ebelarjenje ali ebelarjenje v mestu«

Franc Šivic:
»Novice iz ebelarskega sveta«


Prijave: do 07.03.2023

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Tagung / Zborovanje Kursnummer / Številka: E-026/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: dipl. inž. Franc Šivic, dr. Gorazd Trušnovec Kontakt: Kopeinig Jože

prispevek€ 40,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu