zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-072/2023 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Alenka Viceljo Kontakt: Kopeinig Jože

Razstava/Ausstellung: Alenka Viceljo “Porcelanski reliefi”

Odprtje razstave v Mali galeriji / Ausstellungseröffnung in der Kleinen Galerie

Kot kiparka se ukvarja z reliefi, ker ji dajejo boljšo možnost za pripoved zgodbe kot »obla plastika«, po drugi strani pa se v zadnjih letih spet vrača k obli plastiki predvsem s ciklusom koral, s katerim se je poklonila organski rasti, ki jo predstavlja narava.
Reliefi so napravljeni na češkem iz pravega belega porcelana, žganega v redukcijski atmosferi in poslikanega s tradicionalnimi tehnikami, od podglazurne poslikave s kobaltom do nadglazurne poslikave z zlatom, platino in zlatimi raztopinami. So figuralni in zelo različni po tematiki, predstavljajo tako intimne kot mitske in svetopisemske motive.


Razstava je odprta do petka, 23. junija 2023.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-072/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Alenka Viceljo Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu