zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-092/2023 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Jože Markowitz Kontakt: Kopeinig Jože

Molitveni shod za duhovne poklice - Podgorje, v farni cerkvi

Navadni program: Molitev pred Najsvetejšim: litanije Srcu Jezusovemu, tišina in meditativni rožni venec. Priložnost za sv. spoved
Sv. maša z nagovorom, nato skupna agapa in srečanje.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-092/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Jože Markowitz Kontakt: Kopeinig Jože

zur ÜbersichtK pregledu