Italiano/Italienisch/Italijanščina 3
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-103/2023 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Italiano/Italienisch/Italijanščina 3

Italiano principianti 3
Pri tem tečaju spoznavamo italijanski jezik. Samostalniki, pridevniki, glagoli, slike in podobe nam bodo ustvarili lepo sliko o italijanski kulturi.
Podlage dobite pri tečaju.

In diesem Kurs lernen wir die italienische Sprache kennen. Substantive, Adjektive, Verben, Bilder und Formen werden uns ein schönes Bild der italienischen Kultur nahe bringen.
Die Unterlagen erhalten Sie beim Kurs.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-103/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek/Beitrag€ 130,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 63,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 52,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 48,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu