Konverzacija v slovenskem jeziku
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-107/2023 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

Pri učenju jezika je najpomembnejše, da se upate govoriti.
Tečaj konverzacije v majhnih skupinah z raznolikimi vajami in aktualnimi besedili spodbuja, da tečajnikov in tečajnic ni strah pisanja in govorjenja v slovenščini.

Konversation in slowenischer Sprache
Das Wichtigste beim Sprachen lernen ist sprechen, sprechen, sprechen! Aktuelle Texte und verschiedene Übungen werden die Kursteilnehmer/innen ermutigen, keine Angst mehr vor dem Reden und schreiben in slowenischer Sprache zu haben.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-107/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

prispevek/Beitrag€ 130,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 63,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 52,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 48,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu