Kamišibaj za napredujoče
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-115/2023 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Jelena Sitar Kontakt: Kušej Veronika

Kamišibaj za napredujoče

Japonsko pripovedno gledališče

Pri tem tečaju bodo udeleženci izpopolnili pridobljena znanja, na katerih bodo lahko gradili in razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki. Še bolj se bodo poglobili v detajlne izdelave, likovno kot tudi pripovedniško. Ob
koncu delavnice bodo udeleženke in udeleženci predstavili svoje nastale kamišibaje.

Po predstavitvi sledi strokovna analiza.
Za vse, ki želijo spoznati kamišibaj:
Ob 15.00 javna predstavitev zgodbic udeleženk in udeležencev tečaja.

Delavnico vodita pionirja kamišibaja v Sloveniji:
MAG. IGOR CVETKO & JELENA SITAR
tečaj za napredujoče:

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-115/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Jelena Sitar Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 60,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 63,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 52,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 48,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu