Naravoslovni teden - Naturwissenschaftliche Ferienwoche in slowenischer. Sprache
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-127/2023 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Christian Urak Kontakt: Kušej Veronika

Naravoslovni teden - Naturwissenschaftliche Ferienwoche in slowenischer. Sprache

Teden v slovenščini

V tem tednu bodo strokovnjaki za biologijo, fiziko, matematiko, astronomijo, klimo ... posredovali lepoto narave in otroke naučili, kako je treba ceniti naravo.
Spoznali bodo lokalne lepote in globalne značilnosti narave.
Preko poskusov, didaktičnih iger, prikazov, obiska v gozdu bodo lažje razumeli kompleksne procese in medsebojno povezanost dejavnikov v naravi.
Veliko časa bo namenjeno družabnim igram, športnim in kulturnim aktivnostim.
Ker je naravoslovni teden v slovenskem jeziku, je pogoj, da otroci in mladinci lahko sledijo vsebinam v slovenščini.
Za otroke in mladino od 11. do 15. leta starosti.

Wie sind die naturwissenschaftlichen Fächer miteinander verbunden? Was sehen wir, was umgibt uns?
In dieser Woche werden die Kinder mit Hilfe der Experten für Biologie, Physik, Mathematik, Klima, Astronomie ... lernen, die Natur zu schätzen.
Durch Experimente, didaktische Spiele, Waldbesuche werden sie die komplexen Prozesse und die Vernetzungen in der Natur besser verstehen lernen.
Es wird auch viel Zeit für Gesellschaftsspiele, Sport und kulturelle Aktivitäten geben.
Da die Wissenschaftswoche in slowenischer Sprache
stattfindet, ist es wichtig, dass die Kinder den Inhalten in slowenischer Sprache folgen können.
Für Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren.

Prispevek: 280,--
(v ceni sta vključena prenočitev in polni penzion)
prijave: do 24.07.2023
CHRISTIAN URAK

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-127/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Christian Urak Kontakt: Kušej Veronika

inkl. polni penzion€ 280,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 46,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 42,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

zur ÜbersichtK pregledu