zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-164/2023 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija Kontakt: Sturm Daniel

Tabor nemškega jezika 2023

Tabor nemškega jezika spada med ustaljene ponudbe Doma v Tinjah. Teden je namenjen gimnazijcem in srednješolcem iz Slovenije, pa tudi mladim, ki se pripravljajo na šolanje na splošno- ali poklicnoizobraževalni srednji ali višji šoli v Avstriji (npr. na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu ali na Višji strokovni šoli za gospodarske poklice v Št. Petru).

Mladi so med tednom razdeljeni v majhne učne skupine (pribl. 8 dijakinj/ov) po znanju nemščine. Tako je zagotovljena čim bolj individualna oskrba vsake udeleženke in vsakega udeleženca. Mlade učijo izključno naravni govorci nemškega jezika. Jezikovni pouk traja po navadi dopoldne od 9.00 do 12.30 ure in popoldne od 13.30 do 15.00 ure.

Med tednom stanujejo mladi v Domu, kjer je zagotovljena tudi polna oskrba. Izven pouka sta mladim na voljo dva vzgojitelja-animatorja, ki spremljata mlade tudi pri spremljevalnem programu v domu in zunaj njega (pri kopanju, ekskurziji, družabnih in športnih igrah ipd.).

prijave: do 01.07.2023

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-164/2023 Kontakt: Sturm Daniel

za tečaj in polni penzion€ 490,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 46,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 42,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu