zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-184/2023 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter Kontakt: Kopeinig Jože

Romarsko potovanje na Ptujsko goro

na praznik Rožnovenske Matere Božje

Na bregu Drave se stiskajo hiše mesta Ptuj, najstarejšega mesta Slovenije. Obiskali bomo dominikanski samostan, ki je bil razpuščen, služil kot c.k. vojašnica, kot muzej in arhiv, sedaj pa je obnovljen in na voljo za ogled.

Na Ptujski Gori nas priakuje v romarski cerkvi, Marija Zavetnica s plašem, kamor se zatekajo Slovenci že več kot 600 let.

Program:
- Na Ptujski gori slovesna romarska sv. maša, prej še priložnost za sv. spoved in razlaga edinstvenega svetiša (video)
- skupno kosilo v gostilni Dolinca v Majšperku, vsak plača sam
- obisk minoritskega samostana sv. Petra in Pavla
- obisk groba bl. škofa A. M. Slomška - v Katedrali v Mariboru (po časovni možnosti)

Skupno kosilo v gostilni Dolinca plača vsak sam EUR 20,-- (glavna jed, sladica, pijača in kava)


Prijave do 29.09.2023.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-184/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter Kontakt: Kopeinig Jože

za bus in režijske stroške€ 88,00

zur ÜbersichtK pregledu