zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-002/2024 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Sodalitas Kontakt: Kušej Veronika

Slovenski kulturni praznik

»Narod - zdravo drevo raste iz zdravih korenin«

Slavnostni govornik:

mag. Kristijan Urak

Glasbeno oblikujejo praznik

• Vokalna skupina AKZENT iz Ledinc
• Oktakord
• Vokalna skupina LIPA
• Zlatina Riepl, klavir

Po kulturni prireditvi družabno
srečanje pri tinjski agap

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-002/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: Sodalitas Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 10,00

zur ÜbersichtK pregledu