zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-269/2023 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Itaienisch für Anfänger 2 / Italijanščina za začetnike 2

Italiano principianti 2

Začeli bomo z abecedo, nato prešli v barve in števila. Ko bomo to znali, se bomo podali v svet prezentacije in pogovorov.
Šli bomo v hotel in restavracijo, vadili bomo dialoge, širili besedni zaklad: v hiši, na vrtu, na delu, na cesti, v gledališcu, v šoli, v trgovini ...

Pogdlage dobite pri tečaju.


In diesem Kurs werden wir das ABC der italienischen Sprache
kennenlernen. Wir werden virtuell ein Hotel besuchen, auf Reisen
gehen, ins Restaurant, ins Theater, in die Schule …

Die Unterlagen erhalten sie beim Kurs.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-269/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 140,00

zur ÜbersichtK pregledu