zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-272/2023 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku /Konversation in slowenischer Sprache

Pri učenju jezika je najpomembnejše, da se upate govoriti.
Tečaj konverzacije v majhnih skupinah z raznolikimi vajami
in aktualnimi besedili spodbuja, da tečajnikov in tečajnic ni strah
pisanja in govorjenja v slovenšcini.


Konversation in slowenischer Sprache

Das Wichtigste beim Sprachenlernen ist sprechen, sprechen,
sprechen!
Aktuelle Texte und verschiedene Übungen werden die
Kursteilnehmer/innen ermutigen, keine Angst mehr vor dem Reden und Schreiben in slowenischer
Sprache zu haben.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-272/2023 KursleiterIn / Vodja tečaja: Mateja Rihter Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag€ 140,00

zur ÜbersichtK pregledu