zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-038/2024 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: Ehepaar/zakonski par Filipič Kontakt: Kopeinig Jože

Priprava na zakon

Ljubiti je vasih sprehod po spomladanski naravi, pod žareim soncem ali ob siju polne lune. Dostikrat pa pomeni ljubiti tudi zavesten korak skozi sivine in temine življenja.

Prava ljubezen se izkaže šele v zvestobi, ki si jo zaljubljenca obljubita za zdravje in bolezen, za nepreklicni čas od jutranje zore do večernega sija.

Zvesta ljubezen je več ko romantika!

Ljubezen je zavestna odločitev, ki mora zoreti v dobri vsestranski pripravi.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-038/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ehepaar/zakonski par Filipič Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 68,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 57,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 52,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 10,00

zur ÜbersichtK pregledu