zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-052/2024 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt Kontakt: Kopeinig Jože

Priložnost za duhovne pogovore in Sv. spoved

Vsak spovedni pogovor in spoved sama je srečanje z usmiljenim Bogom, ki nas bolje pozna kot mi sami sebe.

Za človeka pa je dobro, da z vidika usmiljenega Boga pogleda vase in zazna možnosti, kako dosledneje slediti Božji volji, a s tem tudi oblikovati svojo osebno tiho srečo.

Božje usmiljenje in sv. zakrament sv. pokore sta najbogatejši dar VSTALEGA GOSPODA.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-052/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: GR Valentin Gotthardt Kontakt: Kopeinig Jože

zur ÜbersichtK pregledu