zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-084/2024 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Gledališče Zapik Kontakt: Kušej Veronika

Kamišibaj za napredujoče - Kamishibai für Fortgeschrittene

Workshop

Pri tem tecaju bodo udeleženci izpopolnili pridobljena znanja, na
katerih bodo lahko gradili in razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki.
Še bolj se bodo poglobili v detajlne izdelave, likovno kot tudi
pripovedniško. Ob koncu delavnice bodo udeleženke in ude-
leženci predstavili svoje nastale kamišibaje.


In diesem Kurs verfeinern die Teilnehmer/innen die erworbenen
Kenntnisse, auf denen sie aufbauen und ihre eigene Herangehensweise an diese Kunstform noch besser entwickeln und vertiefen
können.


MAG. IGOR CVETKO & JELENA SITAR
pionirja kamišibaja v Sloveniji

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-084/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: Gledališče Zapik Kontakt: Kušej Veronika

prispevek/Beitrag€ 50,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 68,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 57,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 52,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 10,00

zur ÜbersichtK pregledu