Kaj je pesem?
Kaj je pesem?
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-117/2024 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina Kontakt: Kušej Veronika

Kaj je pesem?

Kreativna delavnica pisanja poezije


V delavnici bomo najprej brali izbrane pesmi, se o njih pogovarjali
in jim poskusili priti v razumevanju čim bliže.

Sledil bo osrednji del delavnice - pisanje pesmi.
Seznanili se bomo z rimano štirivrstičnico, s pesmijo v svobodnem verzu in na koncu še s sonetom.
To bo tudi trojček pesmi, ki jih boste udeleženci pisali.

AO. UNIV.-PROF. PETER SVETINA
pisatelj, pesnik, literarni zgodovinar

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-117/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: ao. Univ.-Prof. Peter Svetina Kontakt: Kušej Veronika

Kostenbeitrag€ 25,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 68,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 57,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 52,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 10,00

zur ÜbersichtK pregledu