Italijanščina za napredujoče/Italienisch für Fortgeschrittene 1
zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-129/2024 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Italijanščina za napredujoče/Italienisch für Fortgeschrittene 1

Italiano progressivo 1

Pri tem teöaju spoznavamo italijanski jezik. Samostalniki,
pridevniki, glagoli, slike in podobe nam bodo ustvarili lepo sliko o
italijanski kulturi.

Gradivo dobite pri teöaju.


In diesem Kurs lernen wir die italienische Sprache kennen.
Substantive, Adjektive, Verben, Bilder und Formen werden uns
ein schönes Bild der italienischen Kultur nahe bringen.
Die Unterlagen erhalten Sie beim Kurs.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-129/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl Kontakt: Kušej Veronika

Beitrag/prispevek€ 150,00 Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 68,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 57,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 52,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 10,00

zur ÜbersichtK pregledu