Pomočnice
zur ReservierungK prijavi

Lehrgang / Šolanje Kursnummer / Številka: E-042/2019 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje Kontakt: Sturm Daniel

Izobraževalni tečaj za za asistentke/asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške

Ausbildungslehrgang zum/zur Kleinkinderzieher/-in

Katoliški dom prosvete Sodalitas, Inštitut za izobraževanje in svetovanje v Celovcu (Institut für Bildung und Beratung) in Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev na Koroškem bodo spet priredili dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške (Ausbildungslehrgang zum/zur Kleinkinderzieher/-in).
Absolventi izobraževalnega tečaja bodo prejeli diplomo „Diplomierte/r Kleinkinderzieher/-in“. Z diplomo se lahko tečajnice in tečajniki zaposlijo kot asistentke/asistenti v otroških vrtcih, jaslih ali delajo kot varuške (*Kleinkinderzieher/in in einem Kindergarten, einer Kindertagesstätte oder in einer Kinderkrippe; Tagesmutter, Tagesvater).

Izobraževalni tečaj se bo začel v soboto 2. marca 2019, in bo trajal do marca 2020. Obsegal bo vključno s praktikumom 430 učnih enot. Zasnovan je tako, da ga interesentke in interesenti lahko obiskujejo poleg službe. Seminarski termini bodo ob četrtekih in petekih zvečer (vselej od 17. do 20.30) in ob sobotah od 9. do 16.30.

Vsebine tečaja

a) pravna in organizacijska vprašanja predšolskih izobraževalnih in vzgojnih ustanov
b) vidiki otroštva z antropološkega, pedagoškega, psihološkega in sociološkega vidika
c) didaktika in metodika izobraževanja in vzgoje
d) koncept predšolske vzgoje v teoriji in praksi
e) specifična področja v elementarnih institucijah izobraževanja in vzgoje
f) oblike kooperacije in komunikacije med otroki, starši in vzgojitelji/cami
g) spoznavanje samega sebe in refleksija
h) praktikum

Težišča izobraževalnega tečaja:

Udeleženke/ci naj
a) spoznajo, da je izobraževanje celosten proces učenja in pospeševanja
b) se naučijo ustvariti do otrok in njihovih svojcev razvoju koristen odnos
c) se senzibilizirajo za to, kako povezati otroški svet z vzgojno prakso
d) se usposobijo integrirati otroke z migracijskim ozadjem oz. otroke iz razlinih življenjskih položajev
e) se usposobijo za samostojno vzgojno delo in refleksijo le-tega
f) se usposobijo za delo v timu

Predavatelji:

- mag.a Gusti Gasser, klinična psihologinja na Klinikumu v Celovcu
- Mili Hudl-Kunčič, vzgojiteljica predšolskih otrok, voditeljica otroškega vrtca Sonce
- prof. Jaka Strajnar, akademski glasbeni tolkalec in profesor tolkal
- dr. Helga Mračnikar, MAS, supervizorka s težiščem Medkulturni konfliktni menedžment
- prof. mag. dr. Niko Ottowitz, profesor fizike, matematike in opisne goeometrije na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu
- mag.a dipl. ped. Nataša Partl, strokovna predstojnica na Višji šoli za gopsodarske poklice v Št. Petru
- dr. Gerald Salzmann, vodja Inštituta za izobraževanje in svetovanje (IBB)
- mmag. Daniel Sturm, teolog in sociolog, učitelj in izobraževalni referent v Domu prosvete v Tinjah
- mag. Marjan Schuster, teolog, duhovnik, dušni pastir v deželni bolnici v Beljaku
- mag.a Klaudia Terkl, izobraževalna referentka na Inštitutu za izobraževanje in svetovanje (IBB)
- univ. prof. dr. Mirko Wakounig, profesor za pedagogiko na univerzi v Celovcu
- mag.a Vera Wutti-Incko, profesorica nemščine, angleščine in komunikacije na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu, supervizorka in mediatorka
- dr. Franc Wutti, praktični zdravnik v Borovljah
- univ.-ass. mmag. Daniel Wutti, psiholog, univerza v Celovcu
- idr.

O organizaciji tečaja:

Termini / Seminarski časi:
Tečaj se bo začel v soboto, 2. marca 2019 in bo trajal do marca 2020. Seminarski časi bodo ob četrtekih in petekih zvečer, (vselej od 17.00 do 20:30) in ob sobotah od 9:00 do 16.30. Med šolskimi počitnicami ne bo tečaja.

Obseg tečaja:
430 učnih enot (s praktikumom vred).

Število udeleženk/cev:
Izobraževalnega tečaja se lahko udeleži največ 16 oseb. Za izvedbo tečaja je potrebnih vsaj 14 udeležencev/udeleženk.

Informacijski večer:
Interesenti in interesentke se o tečaju lahko informirajo bolj podrobno v v ponedeljek, 14. januarja 2019, ob 17:00 v Domu prosvete v Tinjah. Informacijski večer bosta vodila dr. Helga Mračnikar in mmag. Daniel Sturm (Dom v Tinjah)

Pogoji za obisk izobraževalnega tečaja:
- Dopolnjeno 18. leto.
- Zaključena poklicna izobrazba ali višja šola.
- Pogovor o motivaciji za obisk tečaja.
- Znanje slovenščine najmanj na nivoju B2.
- Pisna prijava.

Pogoji za prejem diplome:
- 80-odstotna navzonost pri modulih.
- Praktikum
Udeleženci morajo dokončati praktikum pred zaključkom izobraževalnega tečaja. Asistentkam/om, ki že delajo v otroških vrtcih, ni treba napraviti praktikuma.
- Pisno delo (naj obsega 10 - 15 strani)
Udeleženci lahko napišejo delo ali v slovenščini (s kratkim povzetkom v nemščini) ali v nemščini (s kratkim povzetkom v slovenščini) jeziku.
- Uspešno zaključen in veljaven tečaj prve pomoči s posebnim poudarkom nujne prve pomoči pri otrocih.
- Prezentacija dela in pogovor.

Prijava / Rok prijave:
Za tečaj se je treba pisno prijaviti.

Stroški: evrov 1.400,--
Opozorilo: Udeleženci/udeleženke dobijo pod določenimi pogoji podporo iz programa »Bildungsförderung des Landes Kärnten«. Za nadaljnje informacije glej: www.ktn.gv.at/arbeitnehmerfoerderung.

Kraj izvedbe izobraževalnega tečaja:

Katoliški dom prosvete
SODALITAS
Propsteiweg/Proštijska pot 1
9121 Tainach/Tinje
T: (0043) – (0)4239-2642
I: www.sodalitas.at
E: sturm@sodalitas.at ali office@sodalitas.at

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Lehrgang / Šolanje Kursnummer / Številka: E-042/2019 Kontakt: Sturm Daniel

Stroški€ 1400,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 16 min.: 14

zur ÜbersichtK pregledu