zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-051/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Tonč Rosenzopf-Jank (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Kako živimo krščanstvo tako, da imamo prihodnost?

Pastoralni dan in Kvatrni sestanek Sodalitete

Kot posameziki in kot skupnost smo soočeni z življenjem v vseh njegovih razsežnostih. Kaj občutimo, ko mislimo na prihodnost? Katere bojazni in upanja nosimo v sebi? Kako nam pri tem pomagata vera in krščanska skupnost? Kako sem lahko kot duhovnik, veroučiteljica in veroučitelj, pastoralni asistent in asistentka, glavnopoklicni ali prostovoljni sodelavec in sodelavka Cerkve ljudem v oporo tako, da začutijo, da se prihodnosti ni treba bati?

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-051/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Tonč Rosenzopf-Jank (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu