zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-076/2019 Bereich / Kategorija: Glaube / Vera KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Molitveni shod za duhovne poklice

na Brezjah, na Ptujski gori, na Sveti gori

Somaševanje vodijo: škofje in številni duhovniki

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Sonstiges / Razno Kursnummer / Številka: E-076/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: () Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 60 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu