zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-078/2019 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Slovenščina za napredujoče

V tem tečaju utrjujejo tečajniki sklone, čase in bogatijo besedni zaklad. Pri tečaju delamo pisne vaje na fotokopijah in s pomočjo slik in opisovanja delamo ustne vaje. Seveda bomo tudi vadili pogovore in se veliko prosto pogovarjali.

Nadaljnji termini: 27.02, 06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04., 17.04., 24.04.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-078/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 100,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu