zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-079/2019 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Konverzacija v slovenskem jeziku

V tem tečaju je konverzacija na prvem mestu. Tečajniki znajo prosto govoriti in komunicirajo med seboj. Obdelujemo vsakodnevne situacije. Situacije iz vsakodnevnega življenja postavljamo v različne čase, ponavljamo pridevnike, zaimke, sklone, glagole in nasprotja.

Nadaljnji termini: 27.02, 06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04., 17.04., 24.04.;

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-079/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 100,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 12 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu