zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-086/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Josef Metschina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Odkrivanje lepote stvarstva

Razstava Jože Metschina

Metschinovi objekti so izraz istega veselja z delom samim in odkrivanjem stvarstva v malem. V lepoti narave se da doživeti vse obsegajoča enota. Z globoko spiritualnostjo jo išče in intuitivno oblikuje skulpture brez intelektualnega okostja in cilja.

Metschinas Objekte sind ausdrucksvolle Freude am Enthüllen der Schöpfung im Kleinen. In der Schönheit der Natur ist die alles umgebende Einheit erlebbar, in tiefer Spiritualität spürt er ihr nach und gestaltet seine Skulpturen.

Razstava je odprta do nedelje, 10. marca 2019

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Vernissage / Vernisaža Kursnummer / Številka: E-086/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Josef Metschina (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu