zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-089/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Rok Valjavec (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Poslikovanje Panjskih končnic

Za vse čebelarje in prijatelje čebel

Za panjske končnice lahko trdimo, da so eden izmed redkih tipičnih slovenskih rokodelskih izdelkov. Poznane so povsod, kjer so živeli ali živijo Slovenci.
Pri delavnici boste izvedeli o zgodovini in lastnosti panjskih končnic, nato pa bo sledilo praktično delo. Vsak udeleženec si bo lahko izbral panjsko končnico z motivom ter jo poslikal s profesionalno pomočjo.
Čopič, barvne predloge in vse druge potrebščine za slikanje vam bodo na voljo.

Rok Valjavec, Restavrator

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-089/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Rok Valjavec (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 30,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 15 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu