zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-091/2019 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

S kolesom okoli Osojskega jezera

Ob 9:00 se srečamo na Železniški postaji v Beljaku in se po stranskih ulicah odpeljemo proti severu. V Šentrupertu obiščemo cerkev s spominsko ploščo Mariji Prešeren, mati Franceta Prešerna, ki je tu vodila gospodinstvo sinu duhovniku Juriju. Varna kolesarska pot nas vodi po severni strani jezera, tako da bomo opoldne prispeli v Osoje. Slišali bomo zgodbe o benediktinskem samostanu. Videli bomo slike Aškerčeve balade "Mutec Osojski" in vitražnih oken, ki jih je podaril Karl May.
Po kosilu na vrtu ob jezeru bo tudi možnost za kopanje. Potem se po kolesarski poti peljemo ob izlivu jezera do Drave in se vrnemo v središče mesta Beljak.
Za vožnjo do Beljaka in nazaj domov priporočamo osebni vlak, ki vozi vsaj vsako uro.


Ivanka Kronawetter-Starmann, turistična vodička

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-091/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu