zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-092/2019 Bereich / Kategorija: Reisen / Potovanja KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kušej Veronika

Samostan Millstatt in njegov postni prt

Nekoč zgrajen kot benediktinski samostan, so tu ob jezeru delovali tudi člani viteškega reda sv. Jurija in jezuiti. Spomnili se bomo slovanskega kneza Domicijana, ogledali si bomo križni hodnik in nekdanjo samostansko cerkev, sedaj farno cerkev Millstatt. V postnem času visi pred oltarjem postni prt s slikami Stare in Nove zaveze. Njemo bomo posvetili največ pozornosti.
Skupno pot nadaljujemo v Seeboden, kjer visi postni prt, ki so ga oblikovali birmanci. V Baldramsdorfu visi dobro ohranjen postni prt iz leta 1555, podružna cerkev Maria Bichl (Lendorf) pa hrani sodoben postni prt slikarja Petra Brandstätterja.

Prostovolni prispevki za cerkev
Vožnja z osebnimi avtomobili


Ivanka Kronawetter-Starmann, turistična vodička

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Bildungsreise / Izobraževalno potovanje Kursnummer / Številka: E-092/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ivanka Kronawetter (BegleiterIn / Spremljevalec) Kontakt: Kušej Veronika

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 30 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu