zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-106/2019 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Kulturni praznik - “Koroška v osrčju Evrope”

Slavnostni govornik: generalni konzul Milan

Kulturni spored:
Otroški zbor Lipov cvet
Vokalna skupina LIPA
Tomaž Boškin - harmonikaš
Mladinski zbor Danica
Ženski zbor Žitara vas

Recital: Martin Kuchling in Veronika Kušej

Po kulturni prireditvi družabno srečanje s pogostitvijo!

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Konzert / Koncert Kursnummer / Številka: E-106/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: rektor Jože Kopeinig (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kopeinig Jože

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 100 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu