zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-117/2019 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: Tomaž in Katarina Erzar (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Uživati družinski čas

Dopoldan za starše, partnerje, vzgojitelje

V sodobnem tempu življenja je za utrjevanje družinskih vezi tudi pomembno, da hočemo in znamo uživati skupni družinski čas. To še zdaleč ni zavržen čas, saj sta globoka povezanost in temeljna predanost družini vir moči za vse njene člane. Občutki ljubljenosti, sprejetosti in zavest, da smemo biti nepopolni, krepijo naš imunski sistem in povečujejo našo vzdržljivost za vsakovrstni stres. V družini smo vsi družinski člani skupaj na poti rasti. (Otroci tudi pred nas starše dnevno prinašajo nove izzive, ob katerih se moramo tudi mi razvijati!!) Rahločutno starševstvo spodbuja krepitev stika s sabo in otroki ter tako omogoča varno navezanost. Na delavnici bomo v sproščenem vzdušju dobili še nekaj dodatnih impulzov.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-117/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Tomaž in Katarina Erzar (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Sturm Daniel

Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 50 min.: 10

zur ÜbersichtK pregledu