zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-126/2019 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: Lenčka Kupper (KursleiterIn / Vodja tečaja), Hanzi Mlečnik (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Sturm Daniel

Dopustniški dnevi

Zdravo aktivno staranje

Dopustniški dnevi nudijo prostor za spoznavanje, druženje, pogovore, za branje in za smeh, za petje in dobro voljo. Molimo skupaj in poslušamo razna zanimiva predavanja.
Vedno spet pridobimo pozitiven pogled na življenje in na to, kako živeti v jeseni našega življenja. Z različnimi lahkimi vajami utrjujemo spomin in s pogovori obujamo spomine. Tudi telesna aktivnost, ki krepi mišice, je potrebna. Zato imamo tudi dnevno preproste, ustrezne vaje in popoldanske sprehode po lepi okolici tinjskega doma.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-126/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Lenčka Kupper (KursleiterIn / Vodja tečaja), Hanzi Mlečnik (ReferentIn / Predavatelj) Kontakt: Sturm Daniel

Prispevek€ 30,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 51,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 41,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 39,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 20 min.: 6

zur ÜbersichtK pregledu