zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-109/2019 Bereich / Kategorija: Kunst KursleiterIn / Vodja tečaja: Breda Varl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Ustvari svojo lutko

Lutka je neverjetno sredstvo za spoznavanje novih vsebin; takih, ki jih kažemo in si ob tem pomagamo z besedo, pa tudi s petjem in gibom. Primerna je za igro otrok, za pedagoško delo, najraje pa nastopa na odru. V osnovi je oblikovalski, kiparski izdelek, ki v rokah igralcev animatorjev lahko počne prav vse: skače, pleše, joka, se smeji …, odvisno od tega , kako jo tehnološko naredimo in ji s tem omogočimo življenje.
Naredili bi po eno visečo lutko/marioneto/ in eno na palici /javajko/. Nato bi se z njima učili in potem odigrali pesmico v prostoru.

Breda Varl, lutkovna ustvarjalka, pedagoginja

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-109/2019 KursleiterIn / Vodja tečaja: Breda Varl (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Prispevek€ 100,00 Pensionspreise incl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (s večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 14 min.: 5

zur ÜbersichtK pregledu